Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 19
 • Khách viếng thăm: 14
 • Máy chủ tìm kiếm: 5
 • Hôm nay: 309
 • Tháng hiện tại: 1,327
 • Tổng lượt truy cập: 3,444,331
Ý kiến học viên
 • Tuyết Vân

  69502259 2358253497766354 2306546331583250432 o

 • Trần Minh Nhựt

  67762600 2339487149642989 1682049114558169088 o 1

 • Tư vấn 4

  hv4

 • Học viên trường ĐNA

  dna11

 • Học viên chuẩn bị khai trên Ecus5

  mg 0272222

Xem tẩt cả Gửi ý kiến

Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu

Đăng lúc: Thứ hai - 12/01/2015 01:21 - Người đăng bài viết: admin
 

Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Trước khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu

Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu
Trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Trước khi làm thủ tục xuất khẩu, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu 09/HQXKSP-SXXK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này) cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư biết để theo dõi và thanh khoản.
+ Khi tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá, doanh nghiệp phải xuất trình mẫu nguyên liệu lấy khi nhập khẩu và bảng định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan để công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu với sản phẩm xuất khẩu. 

- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
Bước 1: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra điều kiện và đăng ký tờ khai hải quan; kiểm tra hồ sơ và thông quan đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hoá;
Bước 2: Kiểm tra thực tế hàng hóa và thông quan đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế;
Bước 3: Thu thuế, lệ phí hải quan; đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan ”; trả tờ khai cho người khai hải quan;
Bước 4: Phúc tập hồ sơ.
- Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục
-Thành phần, số lượng hồ sơ:
          - Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai hải quan: nộp 02 bản chính;
+ Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng: nộp 01 bản sao; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu (nếu xuất khẩu uỷ thác): nộp 01 bản sao;
+ Tuỳ trường hợp cụ thể dưới đây, người khai hải quan nộp thêm, xuất trình các chứng từ sau:
1) Bản kê chi tiết hàng hoá đối với trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất: nộp 01 bản chính;
2) Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật: nộp 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc bản sao khi xuất khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu, lập phiếu theo dõi trừ lùi;
3) Các chứng từ khác có liên quan theo quy định của pháp luật: nộp 01 bản chính;
Đối với trường hợp đơn vị Hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm không phải là đơn vị Hải quan làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu thì trước khi nộp hồ sơ để đăng ký tờ khai xuất khẩu phải có bản “Đăng ký Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm NSXXK” của doanh nghiệp theo Mẫu 09/HQ XKSP-SXXK.
- Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 8 giờ kể từ khi nhận tờ khai
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai
- Lệ phí (nếu có): 20.000đồng
- Tên mẫu đơn, mẫu tkhai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
+ Tờ khai xuất khẩu;
+ Mẫu 09: Đăng ký chi cục hải quan làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Hải quan sửa đổi năm 2005;
+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
+    Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
+ Quyết định 1279/QĐ-TCHQ ngày 25/6/2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.
 
09/HQXKSP-SXXK
TÊNNGƯỜI NỘP THUẾ
Số: ……..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
…….., ngày    tháng    năm…
ĐĂNG KÝ CHI CỤC HẢI QUAN LÀM
THỦ TỤC XUẤT KHẨU SẢN PHẨM SXXK
           Kính gửi: Chi cục Hải quan………………………………………………… thuộc Cục Hải quan………………………………………………………………………………..
Tên doanh nghiệp………………………………………; địa chỉ………………………………………………….; mã số doanh nghiệp……………………………………………… đã làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu tại Chi cục ……………………………… theo hợp đồng nhập khẩu số……………………………………..; tờ khai nhập khẩu số……………………………………………………………………………………………………………..
Căn cứ quy định tại Thông tư số   /2009/TT-BTC ngày  /  /2009 của Bộ Tài chính, để thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan đề nghị được làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK tại Chi cục Hải quan…………………………………………….. thuộc Cục Hải quan……………………………………………………………
- Mặt hàng xuất khẩu…………………………………………………………………….
- Mã hàng……………..; số lượng……………………………………………………….
 
                                ……., ngày……..tháng…….năm …………
                                                                               Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu)
 
 

Ý kiến của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu:
Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số  /2009/TT-BTC ngày  /  /2009 của Bộ Tài chính, Chi cục Hải quan………………………….. thuộc Cục Hải quan…………………………. xin chuyển Chi cục Hải quan…………………………………. thuộc Cục Hải quan…………………………….. để làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm theo đăng ký trên đây của doanh nghiệp.
 
                                ……., ngày……..tháng…….năm …………  
Lãnh đạo Chi cục
(Ký, đóng dấu) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ghi chú: Nếu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu của một hợp đồng nhập khẩu, doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu nhiều lần tại một Chi cục Hải quan thì doanh nghiệp chỉ cần đăng ký một lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu toàn bộ số sản phẩm xuất khẩu đó.

Nguồn tin: thuongmaiwto.com
Từ khóa:

chủ nghĩa, ghi chú

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
[X] Tắt